Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä säädetään siitä, millä edellytyksillä henkilöä pidetään yrittäjänä työttömyysturvajärjestelmässä. Jos henkilö on yrittäjäasemassa, työ- ja elinkeinotoimisto lähtökohtaisesti arvioi onko yritystoiminta pää- vai sivutoimista (ks. yritystoiminnan kestoon liittyvät poikkeukset alta).

Yritystoiminta tai oma työ kestää enintään kahden viikon ajan

Enintään kahden viikon ajan kestävään yritystoimintaan (esim. lyhyt toimeksianto) ei tehdä arviointia yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta. Jos toiminta kestää enintään kaksi viikkoa, ei siitä tarvitse ilmoittaa TE-toimistoon. Työttömyyskassaan tulee kuitenkin ilmoittaa myös lyhytkestoinen yritystoiminta ja siitä saadut tulot.

Yritystoiminta tai oma työ kestää yli kaksi viikkoa 

Yritystoiminnan tai oman työn pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana toiminnan aloittamisesta, jos se alkaa työttömänä ollessa 1.1.2018 tai sen jälkeen. Työnhakija voi saada mainitulta ajalta ansiopäivärahaa toiminnan estämättä. Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos työnhakijalla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä yli 300 euroa kuukaudessa. Lisätietoa sovitellusta päivärahasta täältä. 

Työnhakijan on ilmoitettava nykyistä vastaavasti yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan tai oman työn aloittamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle. TE-toimisto arvioi neljän kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta yritystoiminnan tai oman työn pää- ja sivutoimisuuden kuten nykyisin. Jos toiminta katsotaan päätoimiseksi, työnhakijan oikeus ansiopäivärahaan päättyy. Jos toiminta on sivutoimista, hän voi edelleen saada ansiopäivärahaa. Ratkaisu pää- ja sivutoimisuudesta koskee vain neljän kuukauden jälkeistä aikaa, eikä sillä olisi takautuvaa vaikutusta.