Työttömyyskassan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti jäsenhakulomakkeella. Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kassan hallitukselle ja toimitettava Lakimiesten työttömyyskassaan. Kun hakemus on saapunut kassalle, se alustavasti tarkistetaan. Sen jälkeen työttömyyskassan hallitus käsittelee kokouksessaan hakemuksen. Kassan hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Hallituksen päätöksestä lähetetään kirjallinen tieto hakijalle kokouksen jälkeen.

Kassaan voi liittyä joko suoraan tai Suomen Lakimiesliiton kautta. Jos henkilö hakee sekä Lakimiesliiton jäsenyyttä että Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyyttä, voi em. yhteisöjen jäsenyyttä hakea yhteisellä jäsenlomakkeella, jonka saa Lakimiesliiton kotisivuilta.

Jos henkilö on jo Lakimiesliiton jäsen ja haluaa vakuuttaa itsensä Lakimiesten työttömyyskassassa, hakemuksen kassan jäsenyydestä voi tehdä Lakimiesliiton kotisivuilta löytyvällä jäsenlomakkeella tai olemalla yhteydessä Lakimiesliiton jäsenrekisteriin. Liiton opiskelijajäsenen tulee kuitenkin hakea työttömyyskassan opiskelijajäsenyyttä toimittamalla kassan opiskelijajäsenhakemus suoraan kassaan.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hakemus on saapunut kassaan.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Mahdollinen aiempi työttömyyskassan jäsenyys tulee jäsenen päättää itse. Kun siirrytään toisesta kassasta kuukauden kuluessa Lakimiesten työttömyyskassaan, säilyvät aiemman kassan jäsenenä hankitut työskentely- ja vakuutuskaudet. Jos kuukauden siirtymäaika ylittyy, on työskentely- ja vakuutuskaudet hankittava uudelleen.

Lakimiesten työttömyyskassan jäsenmaksu on vuosimaksu, jonka suuruuden vahvistaa Finanssivalvonta. Vuosimaksu on kaikille samansuuruinen. Vuonna 2017 kassan jäsenmaksu on 53,00 euroa.