Apurahakausi on hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta ja pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa, mutta oikeutta ansiopäivärahaan ei apurahakauden aikana ole.