Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia henkilölle maksettavasta ansiopäivärahasta. 
Vuorottelukorvauksen suuruutta laskettaessa ei oteta huomioon lapsikorotuksia eikä korotettua ansio-osaa.


Saat suuntaa-antavan arvion vuorottelukorvauksesi määrästä täältä.