Ansiopäivärahan saamiseksi edellytetään, että työttömyysetuuden hakija on ollut palkansaajakassan jäsenenä vähintään 26 työttömyyttä edeltävää viikkoa. Tämän lisäksi on työssäoloehdon pitänyt jäsenyysaikana täyttyä.


Työssäoloehto täyttyy, kun hakija on jäsenenä ollessaan 28 työttömyyttä edeltävän kuukauden aikana ollut 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. Lisäksi edellytetään, että palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen tai ellei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka on ollut vähintään 1189 euroa kuukaudessa (vuonna 2018).