Kirjaudu eAsiointiin

Jäsenille sähköinen asiointikanava, jossa voit hakea etuuksia, lähettää viestejä ja liitteitä sekä tarkastella tietojasi.

Arvioi ansiopäivärahasi määrä

Linkki ansiopäivärahalaskuriin (tyj.fi), jossa voit myös laskea työtulon tai sosiaalietuuden vaikutuksen päivärahaasi. 

Jos jäät työttömäksi

Ohjeet ansiopäivärahan hakemiseen, jos jäät työttömäksi, sinut lomautetaan tai olet osa-aikatyössä.

Ajankohtaista

Kassan logo

Tiedote

Lakimiesten työttömyyskassan vuosikokous siirtyy

24.3.2020

Vuosikokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Lue lisää
Lomautuskuva

Tiedote

Toimi näin, jos sinut lomautetaan koronan seurauksena

18.3.2020

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa.

Lue lisää
Brexit

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön uutinen

Britannian EU-erolla ei vaikutusta työttömyysturvaan 2020

25.2.2020

Iso-Britannian ja EU:n erosopimus takaa sen, että kansalaisten sosiaaliturvaoikeudet säilyvät ennallaan 31.12.2020 asti.

Lue lisää
Lakimiesten työttömyyskassan verkkosivut uudistuivat

Tiedote

Lakimiesten työttömyyskassan verkkosivut uudistuivat

17.2.2020

Verkkosivujen päivityksen myötä sivuston ilme on uudistunut ja nykyinen sivusto on suunniteltu palvelemaan lukijan tarpeita entistä paremmin.

Lue lisää
Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee vuodella

Uutinen

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee vuodella

8.1.2020

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden eli niin sanotun eläkeputken alaikäraja nostetaan vuodella vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä.

Lue lisää
Etuuksien määrä nousee

Uutinen

Etuuksien määrä nousee 1.1.2020

6.1.2020

Vuonna 2020 peruspäivärahan määrää korotetaan nykyisestä 32,40 eurosta päivässä 33,66 euroon päivässä.

Lue lisää

Liity jäseneksi

Lakimiesten työttömyyskassan jäsenmaksu on 53 euroa vuodelle 2020.

Ansiopäiväraha

Voit saada päivärahaa, jos olet työtön, lomautettu tai osa-aikatyössä. 

 

Liikkuvuusavustus

Voit saada avustusta muutto- tai työmatkakuluihin, jos otat työttömänä vastaan työn pitkän matkan päästä.

Vuorottelukorvaus

Voit saada korvausta työnantajan kanssa sovitun vapaan ajalle, jos sinulla on työhistoriaa 20 vuotta.

Usein kysyttyä

Mistä näen, olenko Lakimiesten työttömyyskassan jäsen?

X

Lakimiesten työttömyyskassan jäsenet voivat kirjautua sähköiseen eAsiointi-palveluun. Palvelusta näet sen, milloin jäsenyytesi työttömyyskassassa on alkanut (omat tiedot) ja pääset tarvittaessa itse päivittämään yhteystietojasi, kuten muuttuneet osoitetietosi. Jos olet uusi jäsen, pääset eAsiointiin vasta sen jälkeen, kun olet maksanut jäsenmaksun.

Kirjautuminen eAsiointiin ei onnistu, jos et ole kassan jäsen tai jäsenyyttäsi ei ole kassassa vielä vahvistettu.

Olenko oikeutettu ansiopäivärahaan?

X

Ansiopäivärahan saamiseksi edellytetään, että sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa (jäsenyysehto) ja jäsenenä ollessasi sinun tulee täyttää palkansaajan työssäoloehto.

Täytät työssäoloehdon, jos olet jäsenenä ollessasi ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä edeltävän 28 kuukauden aikana (tarkastelujakso).

Työssäoloehdon täyttävää työtä on

  • Suomessa, lähetettynä työntekijänä tai EU/ETA-maissa tai Sveitsissä tehty
  • työ- tai virkasuhteessa tehty työ,
  • jota on tehty vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja
  • jossa palkka on ollut vakuutuksenalaista (maksettu ennakonpidätys sekä työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut) ja työehtosopimuksen mukainen tai ellei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka on ollut vähintään 1236 euroa kuukaudessa (vuonna 2020).

Lue lisää ansiopäivärahan saamisen ehdoista.

Miten osa-aikatyö tai yritystoiminta vaikuttaa ansiopäivärahaani?

X

Voit työskennellä palkansaajana osa-aikatyössä tai tietyin ehdoin yrittäjänä ja saada samalta ajalta ansiopäivärahaa. Voit saada työtuloa yhteensä enintään 300 euroa kuukaudessa bruttona (tai 279 euroa, jos hakujaksosi on neljä viikkoa) ilman, että työtulo pienentää ansiopäivärahasi määrää. Jos saat työtuloa edellä mainittua määrää enemmän, maksetaan sinulle soviteltua päivärahaa, eli tällöin työtulo vaikuttaa päivärahaasi vähentävästi. Työtulo huomioidaan sen hakujakson aikana, jolloin tulo on maksettu.

Jos teet osa-aikatyötä, ilmoita hakemuksessa tekemäsi työtunnit ja toimita palkkalaskelma sen hakujakson aikana, jolloin työstä saatu palkka on maksettu. Toimita työn alkaessa kassaan työsopimus tai muu vastaava asiakirja. Ilmoita työstä myös TE-toimistoon. Osa-aikatyöksi katsotaan työ, jota tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta.

Jos teet työtä yrittäjänä, ilmoita hakemuksessa yritystoiminnan kesto (aloittamis- ja mahdollinen päättymispäivä) sekä toimita selvitys tuloista sen hakujakson aikana, jolloin saat tuloa. Toimita kassaan myös toimeksiantosopimus tai muu vastaava asiakirja (jos kirjallinen asiakirja on tehty). Yritystoiminnan työtunteja ei tarvitse merkitä hakemukseen. Ilmoita yli kahden viikon kestävän yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistoon.