Finanssivalvonta on vahvistanut kassan hallituksen esityksen mukaisesti ensi vuoden jäsenmaksun. Lakimiesten työttömyyskassan jäsenmaksuun ei tule muutosta ensi vuodelle, eli kassan jäsenmaksu on 53 euroa myös vuonna 2019. Vuoden 2019 jäsenmaksulaskut lähetetään kassan yksilöjäsenille helmikuun alussa.