Ansiopäiväraha

Mikä, kenelle ja millä ehdoin?

Ansiopäiväraha on työttömyyskassan suorittama lakisääteinen veronalainen etuus, jota maksetaan kassan jäsenille työttömyyden tai lomautuksen perusteella. Ansiopäivärahan saamiseksi kassan jäsenen tulee täyttää palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehto.
Lue lisää

Ohjeet lomautetulle

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu ensin TE-toimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta.
Lue lisää

Ohjeet työttömälle


Lue lisää

Väliaikaiset lakimuutokset

Koronavirustilanteen johdosta työttömyysturvaan on tehty useita väliaikaisia lakimuutoksia. Kokoamme tähän sivustolle eduskunnan hyväksymät muutokset, jotka liittyvät työttömyysturvajärjestelmään.
Lue lisää

Mikä on ansiopäivärahani määrä?

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta.
Lue lisää

Kuinka kauan päivärahaa maksetaan?

Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivässä viikossa joko 300/400/500 päivältä ja enimmäiskesto määräytyy työhistoriasi ja ikäsi perusteella.
Lue lisää

Milloin päivärahan suuruus lasketaan uudelleen?

Ansiopäivärahasi suuruus lasketaan yleensä uudelleen, kun täytät työssäoloehdon. Työssäoloehdon uudelleen täytyttyä päivärahakauden enimmäisajan (300/400/500 päivän) laskeminen aloitetaan alusta ja päivärahaa ei makseta ensimmäisen 5 päivän mittaisen omavastuun ajalta.
Lue lisää

Mitä rajoituksia on maksamiselle?

Työttömyysturvaan liittyviä rajoituksia on muun muassa ansiopäivärahan alkuun asetettava omavastuuaika, työ- ja elinkeinotoimiston asettama karenssi tai työsuhteen päättymiseen liittyvä eroraha.
Lue lisää

Työtulojen vaikutus

Voit saada työtuloa yleensä enintään 300 euroa kuukaudessa bruttona (tai 279 euroa, jos hakujaksosi on neljä viikkoa) ilman, että työtulo pienentää ansiopäivärahasi määrää. Jos saat työtuloa edellä mainittua määrää enemmän, maksetaan sinulle soviteltua päivärahaa, eli tällöin työtulo vaikuttaa päivärahaasi vähentävästi. Työtulo vaikuttaa yleensä sen hakujakson aikana, jolloin työtulo on maksettu.
Lue lisää

Sosiaalietuuksien vaikutus

Sosiaalietuuden vaikutus päivärahaoikeuteen voi olla joko estävä, vähentävä taikka täysin vaikutukseton. Kaikki haetut ja saadut sosiaalietuudet tulee kuitenkin ilmoittaa kassaan, jotta voidaan tutkia, vaikuttaako etuus maksamiseen.
Lue lisää

Päiväraha yritystoiminnan ajalta

Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä säädetään siitä, millä edellytyksillä henkilöä pidetään yrittäjänä työttömyysturvajärjestelmässä. Voit olla edelleen Lakimiesten työttömyyskassan jäsen, jos palkkatyön ohella harjoitat yritystoimintaa sivutoimisesti. Jos olet siirtynyt palkkatyöstä päätoimiseksi yrittäjäksi, sinun kannattaa harkita kassan vaihtamista yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan.
Lue lisää

Päiväraha opiskelun aikana

Voit saada ansiopäivärahaa opiskelun aikana, jos olet ansiopäivärahaan oikeutettu ja kyseessä on jokin alla olevista tilanteista. Ilmoita kaikesta opiskelustasi hyvissä ajoin työ- ja elinkeinotoimistoon, sillä TE-toimisto tutkii sen, oletko opiskelusi aikana oikeutettu päivärahaan. Ilmoita opiskelusta myös päivärahahakemuksessa, sillä ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna, jos kyseessä on työllistymistä edistävä palvelu.
Lue lisää

Työ tai työnhaku ulkomailla

Ulkomailla työskentelyn jälkeen kuulut asuinmaasi työttömyysturvan piiriin. Poikkeuksena paikalta palkattu Suomen kansalainen, joka on välittömästi ennen työn alkamista kuulunut Suomen asumisperusteiseen sosiaali- ja työttömyysturvajärjestelmään. Voit lähteä työnhakuun EU/ETA-maahan tai Sveitsiin ja saada tietyin edellytyksin ansiopäivärahaa Suomesta enintään 3 kuukauden ajalta.
Lue lisää