Väliaikaiset lakimuutokset

Muutoksia työttömyysturvaan

Koronavirustilanteen johdosta työttömyysturvaan on tehty useita väliaikaisia lakimuutoksia. Kokoamme tähän sivustolle eduskunnan hyväksymät muutokset, jotka liittyvät työttömyysturvajärjestelmään.

Muutoksilla halutaan turvata etuuden saajien toimeentulo entistä paremmin ja myös sujuvoittaa työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa niin TE-toimistoissa kuin työttömyyskassoissa.

Koonti lakimuutoksista

Koonti työttömyysturvan ja työvoimapoliittisten asioiden väliaikaisista parannuksista ja muutosten voimassaoloista.

Työttömyysturvan muutokset Koskee / voimassa
Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän omavastuuaikaa. Koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.
Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Työskentelyn aikana on oltava kassan jäsen. * Koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.**
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu missään tilanteessa (koskee myös työttömiä). Enimmäisaika ei kerry ajalla 1.7.-31.12.2020.
Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille 300 euron sijaan on 500 euroa kuukaudessa. Koskee 1.6.-31.10.2020 alkavia hakujaksoja.
Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella. Koskee 12.6.-31.10.2020 alkavia työsuhteita.
Päätoiminen yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi. Työmarkkinatukea voi saada ajalla 16.3.-31.12.2020.
Sovitellun päivärahan maksamista on selkeytetty eräissä tilanteissa. Koskee 11.5.-31.10.2020 alkavia hakujaksoja.
* Yrittäjän perheenjäsenten kohdalla työskentelyedellytys puolitettu 26 viikkoon.
** Jos peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken, 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa vain silloin, kun työskentelyedellytykseen on luettu työviikko 1.7.2020 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että peruspäivärahalta siirtyvät lisättiin muutoksen piiriin myöhemmällä lakimuutoksella.
Työvoimapoliittiset muutokset (TE-toimisto tutkii) Voimassa
Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Työnhakijoiden haastatteluista TE-toimistossa luovutaan osin. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Oikeus työttömyysturvaan säilyy, vaikka henkilö ei ole vastannut TE-toimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Oikeus työttömyysturvaan säilyy, vaikka henkilö ei ole toteuttanut TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Oikeus työttömyysturvaan säilyy, vaikka henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemiasta johtuen. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Oikeus työttömyysturvaan säilyy, vaikka lyhytkestoiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian vuoksi. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
TE-toimisto voi poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta vuoden loppuun asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen. Voimassa 1.8.-31.12.2020.
Lähde: Koonnin työttömyysturvan muutoksista ja niiden voimassaoloajoista on tehnyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö (tyj.fi).