Mitä rajoituksia on maksamiselle?

Rajoitukset maksamiselle

Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan vain tehdyiltä työpäiviltä.

Liikkuvuusavustusta maksetaan vain yhden työn perusteella samanaikaisesti.

Liikkuvuusavustusta ei makseta niiltä päiviltä, jolloin työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet joko lomautuksen tai henkilöstä johtuvan syyn takia (esimerkiksi palkaton vapaa tai sairaus).

Tiesitkö tämän?

Voit saada ansiopäivärahaa sekä liikkuvuusavustusta samanaikaisesti osa-aikatyön ajalta.