Tietoa kassasta

Yleistä

Lakimiesten työttömyyskassa on vuonna 1980 perustettu palkansaajakassa, joka maksaa jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia. Lakimiesten työttömyyskassaan kuuluu 12 000 jäsentä.
Lue lisää

Yhteystiedot

Suosittelemme kassan jäseniä käyttämään eAsiointia ensisijaisena yhteydenottokanavana. eAsiointi on sähköinen asiointikanava jäsenille, jota voit käyttää etuushakemuksien, liitteiden ja viestien lähettämiseen, jäsenyys- ja muiden tietojesi tarkistamiseen tai yhteystietojesi muutoksien päivittämiseen. Voit kirjautua eAsiointiin joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
Lue lisää

Henkilökunta ja hallinto

Lakimiesten työttömyyskassan henkilökuntaan kuuluu kassanjohtaja Taru Turunen ja kassanhoitajat Anne Kaitala ja Timo Auvinen.
Lue lisää

Kassan säännöt

Finanssivalvonta on vahvistanut Lakimiesten työttömyyskassan säännöt, jotka ovat voimassa 26.11.2015 alkaen.
Lue lisää

Tietosuoja

Lakimiesten työttömyyskassa hoitaa lakisääteistä, julkista tehtävää huolehtien työttömyysturvalainsäädännön ja vuorotteluvapaalain mukaisten etuuksien toimeenpanosta. Työttömyyskassa käsittelee henkilötietoja sekä maksaessaan etuuksia jäsenilleen että ratkaistessaan jäsenyyteen liittyviä asioita. Työttömyyskassa kerää henkilötietoja ainoastaan em. tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin se on työttömyyskassan tehtävien kannalta tarpeen. Tietoja säilytetään niin kauan kuin työttömyyskassalla on lakisääteinen peruste tietojen säilyttämiselle.
Lue lisää

Tulorekisteri

Työttömyyskassat saavat tulorekisteristä etuuden hakijaa koskevat palkkatiedot 1.1.2020 alkaen. Työttömyyskassat hyödyntävät etuuspäätösten perustana tulorekisterin tietoja. Tulorekisterin myötä etuushakemuksen mukana ei tarvitse toimittaa niin paljon liitteitä. Etuustiedot saadaan tulorekisteristä 1.1.2021 alkaen. Kassat alkavat lähettää tulorekisteriin tiedot maksamistaan etuuksista samasta päivästä lukien.
Lue lisää

Saavutettavuus

Lakimiesten työttömyyskassa hoitaa julkista tehtävää maksaessaan jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa julkisia toimijoita tarjoamaan verkkosivut, jotka täyttävät saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään verkkosivuja riippumatta henkilön ominaisuuksista tai toimintarajoitteista. Lakimiesten työttömyyskassan verkkosivusto on uusittu helmikuussa 2020 ja uusien sivujen suunnittelussa on pyritty huomioimaan verkkosivuston saavutettavuus.
Lue lisää