Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Lakimiesten työttömyyskassa pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Lakimiestentk.fi-sivustoa.

Tätä saavutettavuusselostetta täydentää eAsiointi-palvelun saavutettavuusseloste.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkopalvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

  • Sivustolla on joitakin kuvakkeita, joiden merkitystä ei kerrota sanallisesti ruudunlukuohjelman käyttäjille. (WCAG 1.1.1, 4.1.2)
  • Sivuston eri navigaatioelementtejä ei ole erotettu toisistaan nimeämällä niitä kuvaavasti. (WCAG 4.1.2).
  • Päänavigaation käyttö näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmalla ei ole selkeää ja loogista. Alavalikot avautuvat kohdistettaessa automaattisesti, mutta tästä ei kerrota navigaatiossa selkeästi. Navigaation linkit eivät avaa vastaavia sivuja tai valikoita, sen sijaan ne sulkevat avoinna olevan valikon. Alavalikkoa ei voi sulkea ESC-näppäimellä tai ohittaa näppäimistöllä muuten, joten navigointi näppäimistöllä etenee kaikkien alavalikoiden läpi. (WCAG 1.4.13, 3.2.4, 4.1.2)
  • Alapalkissa on eAsiointi -linkin perässä tyhjä linkki, joka tarpeettomana häiritsee erityisesti ruudunlukuohjelman käyttäjiä. (WCAG 2.4.4)
  • Otsikkohierarkiassa on pieniä puutteita. H3-tason otsikoita käytetään ennen edeltävää H2-tasoa. (WCAG 1.3.1)
  • Etusivun uutisiin (Ajankohtaista) ei pääse siirtymään näppäimistön avulla. (WCAG 2.1.1)
  • Usein kysyttyä -sisältöön ei pääse siirtymään näppäimistön avulla. Avautuvia ja sulkeutuvia elementtejä ei ole merkitty eikä niiden toimintaa ja tilaa kuvattu ruudunlukijan käyttäjälle ymmärrettävästi. (WCAG 2.1.1, 4.1.2)
  • Toteutuksessa on yksittäisiä kohtia, jotka eivät noudata HTML-standardia. (WCAG 4.1.1).

Edellä esitetyt puutteet saavutettavuudessa korjataan 31.10.2020 mennessä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 22.9.2020.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Vastaamme palautteeseen 14 päivän kuluessa.

Voit antaa palautetta saavutettavuudesta sähköpostitse osoitteeseen palvelut@lakimiestentk.fi.

Lakimiesten työttömyyskassassa saavutettavuudesta vastaa kassanjohtaja Taru Turunen.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta verkkosivuston ylläpitäjälle edellä mainitun palvelukanavan kautta. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000