Saavutettavuus

Verkkosivujen esteettömyys

Lakimiesten työttömyyskassa hoitaa julkista tehtävää maksaessaan jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa julkisia toimijoita tarjoamaan verkkosivut, jotka täyttävät saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään verkkosivuja riippumatta henkilön ominaisuuksista tai toimintarajoitteista.

Lakimiesten työttömyyskassan verkkosivusto on uusittu helmikuussa 2020 ja uusien sivujen suunnittelussa on pyritty huomioimaan verkkosivuston saavutettavuus.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja parannusehdotuksia sivustoon ja saavutettavuuteen liittyen osoitteessa palvelut@lakimiestentk.fi.

Lisää tietoa saavutettavuudesta

valtiovarainministeriön sivuilta.