Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely

Lakimiesten työttömyyskassa hoitaa työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien etuuksien sekä vuorotteluvapaalaissa tarkoitetun vuorottelukorvauksen järjestämisestä työttömyyskassan jäsenille, työttömyyskassan jäsenten palvelua jäsenyyttä ja etuuksia koskevissa asioissa sekä sosiaaliturvasopimuksissa säädettyjä tehtäviä. Näiden tehtävien hoitamiseksi työttömyyskassa ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja jäsenistä sekä etuudensaajista.

Työttömyyskassa kerää henkilötietoja ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin se on työttömyyskassan tehtävien kannalta tarpeen.