Tulorekisteri

Kassa saa tulorekisteristä palkkatiedot 1.1.2020

Työttömyyskassat saavat tulorekisteristä etuuden hakijaa koskevat palkkatiedot 1.1.2020 alkaen. Työttömyyskassat hyödyntävät etuuspäätösten perustana tulorekisterin tietoja. Tulorekisterin myötä etuushakemuksen mukana ei tarvitse toimittaa niin paljon liitteitä.

Etuustiedot saadaan tulorekisteristä 1.1.2021 alkaen. Kassat alkavat lähettää tulorekisteriin tiedot maksamistaan etuuksista samasta päivästä lukien.

Mitä tietoja työttömyyskassat saavat tulorekisteristä?

Työttömyyskassat saavat tulorekisteristä sellaiset tiedot, jotka vaikuttavat etuuden määrään tai etuusoikeuteen. Tällaisia ovat työttömyyttä tai vuorotteluvapaata edeltävät palkkatulot ja työsuhdetiedot sekä työttömyyden tai vuorotteluvapaan aikaiset tulot. Edellytyksenä tietojen hakemiselle on, että olet hakenut etuutta työttömyyskassasta.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän palkkasi perusteella. Palkat huomioidaan vähintään 26 kalenteriviikon ajalta. Näin työttömyyskassa hakee tulorekisteristä palkkatiedot työttömyyttä edeltävältä ajalta vähintään 26 kalenteriviikon jaksolta. Vuorotteluvapaan kohdalla haettavan jakson pituus on vähintään 52 viikkoa. Lisäksi työttömyyskassa saa tulorekisteristä tiedot palkasta, jota maksetaan samalle ajalle etuuden kanssa.

Mitä tietoja työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin?

Työnantajat ovat ilmoittaneet palkat tulorekisteriin tammikuusta 2019 alkaen. Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot rekisteriin.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Vähintään suppeiden palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on työnantajalle pakollista.

Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia täydentäviä tietoja. Näitä ovat esimerkiksi tiedot poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista.

Miksi minulta pyydettiin palkkatodistus?

Tulorekisteri helpottaa etuuden hakemista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja, tai siitä, että tilanteessasi tulorekisterin tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että työttömyyskassa saa etuushakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Näkyvätkö yritystoiminnan tulot tulorekisterissä?

Yritystoiminnan tulot eivät näy tulorekisterissä. Jos saat tuloa yritystoiminnasta, lähetä siitä entiseen tapaan selvitys työttömyyskassaan.

Tulorekisteristä näet myös omat palkkatietosi

Palkkatiedot on viety tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Näet omat tietosi kirjautumalla tulorekisteriin (tulorekisteri.fi).

Lähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö (tyj.fi).