Lomautuskuva

Toimi näin, jos sinut lomautetaan koronan seurauksena

Työnantaja voi joutua lomauttamaan henkilöstöään koronaviruksen seurauksena. Lomautuksella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Ohessa toimintaohjeet ansiopäivärahan saamiseksi lomautusajalta.

1. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon

Ilmoittaudu TE-toimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen myös etukäteen ennen ensimmäistä lomautuspäivää (takautuvasti et voi ilmoittautua). Ansiopäivärahaa ei voida maksaa, jos työnhaku ei ole voimassa.

Ilmoita samalla TE-toimistoon, jos lomautuksen aikana jatkat opiskelua tai sinulla on yritystoimintaa. TE-toimisto tutkii, onko kyseessä päätoiminen vai sivutoiminen opiskelu/yritystoiminta ja antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon.

2. Hae ansiopäivärahaa takautuvasti eAsioinnin kautta

Toimita ensimmäinen päivärahahakemus Lakimiesten työttömyyskassaan aikaisintaan 2 viikon lomautuksen jälkeen tai lomautuksen päätyttyä, jos lomautus kestää lyhyemmän aikaa. Hae päivärahaa sähköisesti kassan kotisivuilla olevan eAsiointi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen ainakin lomautusilmoitus, työsopimus tai vastaava asiakirja sekä palkkatiedot vähintään kuudelta täydeltä kuukaudelta. Riippuen tilanteestasi, voimme tarvita myös muita tietoja.

Jos lomautuksesi jatkuu, hae päivärahaa ensimmäisen hakemuksen jälkeen myös jälkikäteen joko neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos teet lomautuksen aikana työtä, hae päivärahaa palkanmaksujakson mukaisesti, esimerkiksi kalenterikuukauden jaksoissa. Niin ensimmäisen hakemuksen kuin jatkohakemustenkin kohdalla on enintään 3 kuukauden takautuva hakuaika, jota tulee noudattaa.

Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän laskurilla (tyj.fi).

3. Päivärahan maksaminen alkaa 5 päivän pituisen omavastuuajan jälkeen

Kun ensimmäisen kerran saat ansiopäivärahaa, päivärahan maksaminen aloitetaan vasta viiden arkipäivän mittaisen omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika kuluu niiltä päiviltä, jolloin olet lomautettuna. Omavastuuajan tulee täyttyä enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

4. Lomautustapa vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen

Lomautus voidaan toteuttaa joko siten, että olet kokonaan lomautettu, lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä tai lomautettu viikoittaista työaikaa lyhentämällä.

  • Jos olet kokonaan lomautettu, saat päivärahan kuin olisit kokonaan työtön, eli päiväraha maksetaan lomautusajalta täysimääräisenä.
  • Jos viikoittaista työaikaasi on lyhennetty kokonaisilla päivillä, saat lomautuspäiviltä päivärahan täysimääräisenä ja työpäiviltä päivärahaa ei makseta lainkaan. Päivärahan maksaminen lomautustilanteessa edellyttää sitä, ettei kalenteriviikkokohtainen työaika ylitä 80 % alan enimmäistyöajasta.
  • Jos olet lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä, sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu palkan vaikutus. Kun lomautus on toteutettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä, tehdään 80 % työaikatarkastelu sen kalenteriviikon aikana, jolloin palkka maksetaan.

Soviteltua päivärahaa maksetaan lomautustilanteessa myös silloin, kun viikoittaista työaikaasi on lyhennetty kokonaisilla päivillä ja sinulla on soviteltavaa työtuloa esim. yritystoiminnastasi tai osa-aikatyöstäsi.

Työajan lyhennyksen tapa lomautustilanteessa määräytyy lähtökohtaisesti lomautusilmoituksen perusteella.

5. Päivärahan uudelleen laskeminen lomautuksen aikana

Lomautuksen aikana kerrytät uutta työssäoloehtoa, jos työskentelet vähintään 18 tuntia viikossa. Jos sinulle kertyy lomautuksen aikana 18 tunnin työviikkoja vähintään 26 kappaletta, on mahdollista, että päivärahasi suuruus lasketaan uudelleen. Päivärahan suuruus voi tulla uudelleen laskettavaksi kuitenkin aikaisintaan vuoden päästä ensimmäisestä lomautuksesta.